Chương trình và dịch vụ

USIS Consulting thiết kế các gói dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh đo may theo từng giai đoạn khác nhau tùy theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng:

1. Tìm kiếm thông tin, hướng dẫn để kinh doanh và đầu tư

USIS Consulting hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin chung để ra quyết định kinh doanh và đầu tư tại Mỹ cũng như Việt Nam

Các loại thông tin và hướng dẫn cơ bản bao gồm:

 • Thông tin đầu tư doanh nghiệp L1 để phát triển kinh doanh tại Mỹ
 • Thông tin về kinh doanh, đầu tư tại Mỹ và Việt Nam
 • Thông tin về đầu tư bất động sản tại Mỹ và Việt Nam
 • Thông tin thị trường mục tiêu, ngành hàng hay sản phẩm tiềm năng…

2. Đánh giá, lựa chọn để đầu tư hay xâm nhập thị trường

USIS Consulting tư vấn và hỗ trợ thực tế cá nhân, doanh nghiệp bằng các dịch vụ đo may theo yêu cầu khi khách hàng có ý định rõ ràng hay sẵn sàng kinh doanh hay đầu tư tại Mỹ và Việt Nam

Các loại thông tin và dịch vụ tư vấn theo yêu cầu bao gồm:

 • Đầu tư doanh nghiệp L1 để phát triển kinh doanh tại Mỹ
 • Đánh giá, ưu tiên lựa chọn thị trường mục tiêu, ngành hàng hay sản phẩm tiềm năng cho xuất nhập khẩu
 • Tìm kiếm và lựa chọn mô hình kinh doanh hay đầu tư
 • Đánh giá và thẩm định đối tác, doanh nghiệp để đầu tư

3. Hỗ trợ tích cực để đầu tư và phát triển kinh doanh

USIS Consulting cung cấp dịch vụ hỗ trợ tích cực chuyên sâu cho cho cá nhân và doanh nhân mong muốn mở rộng hay phát triển kinh doanh hay đầu tư thành công tại Mỹ và Việt Nam

Các loại thông tin và tư vấn chuyên sâu cung cấp bao gồm:

 • Đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Nghiên cứu thị trường, hoạch định, triển khai kế hoạch kinh doanh, tiếp thị xuất khẩu và đầu tư
 • Tìm kiếm, thẩm định và lựa chọn đối tác xuất khẩu, khách hàng, nhà đầu tư hay mô hình đầu tư tiềm năng
 • Đại diện thương mại, xuất khẩu sử dụng mạng lưới quan hệ

USIS Consulting cung cấp các chương trình tư vấn và hỗ trợ đặc biệt cho các cá nhân, doanh nghiệp từng là khách hàng của mạng lưới đối tác kinh doanh thuộc nhóm công ty USIS Group