Kiều hối về TP.HCM ước đạt gần 6 tỷ USD trong năm 2016

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, lượng kiều hối đổ về TP.HCM thời gian qua có mức tăng ổn định.

Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn tiếp tục khả quan, dự kiến gần 6 tỷ USD.

Tính đến cuối tháng 9, lượng kiều hối chuyển về địa bàn TP.HCM qua các kênh chính thức đạt 3,25 tỷ USD, tăng hơn 12% so với tháng trước và tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM vẫn chủ yếu từ các thị trường Mỹ và châu Âu. Phần lớn kiều hối chuyển về hiện nay được người dân sử dụng vào sản xuất kinh doanh, đầu tư chứ không cất giữ. Vài năm gần đây, kiều hối chuyển về TP.HCM tăng bình quân 10-12% mỗi năm.