Hiệp định thương mại Việt - Mỹ: Điểm sáng quan hệ song phương hai nước

Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đã được ký kết, đánh dấu bước tiến lịch sử trong quá trình bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa hai nước

Kể từ khi Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (BTA) được ký kết và có hiệu lực hơn 1 năm sau đó, thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương Việt - Mỹ.

Hiện nay Hoa Kỳ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 1,2 tỉ USD vào năm 2000 lên 45 tỉ USD năm 2015.

Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn nhìn lại chặng đường đã qua và tác động của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ đến quan hệ thương mại giữa hai nước.