Xuất khẩu sang Mỹ

Xuất khẩu sang Mỹ
Xuất khẩu sang Mỹ

Trong năm 2015, tổng giá trị thương mại với nước ngoài của nước Mỹ là 4,99 nghìn tỷ đôla. Trong đó xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt ...

Kinh doanh ở Mỹ
Kinh doanh ở Mỹ

Nền kinh tế Mỹ chiếm khoảng 20% ​​tổng sản lượng toàn cầu, và vẫn đang lớn hơn Trung Quốc. Hơn nữa, theo IMF, Mỹ có mức GDP bình quân ...