Nhập khẩu từ Mỹ

Nhập khẩu từ Mỹ
Nhập khẩu từ Mỹ

Trong năm 2015, tổng giá trị thương mại với nước ngoài của Mỹ là 4,99 nghìn tỷ đôla. Trong đó xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 2,23 ...

Lý do  mua hàng từ Mỹ
Lý do mua hàng từ Mỹ

Nền kinh tế Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân bằng cách cho phép khu vực tư nhân đa số quyền quyết định phương ...