Lý do mua hàng từ Mỹ

Lý do mua hàng từ Mỹ

  • Nền kinh tế Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân bằng cách cho phép khu vực tư nhân đa số quyền quyết định phương hướng và quy mô của các sản phẩm mà nền kinh tế Mỹ sản xuất ra.
  • Ngân sách liên bang cho khoa học và đổi mới công nghệ đóng vai trò quan trọng giúp ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng.
  • Mỹ là đất nước giàu tài nguyên khoáng sản, đất đai canh tác màu mỡ, và được tự nhiên ban tặng khí hậu ôn đới.  Hệ thống giao thông đường thủy rộng lớn đã giúp Mỹ tăng trưởng kinh tế đất nước trong những năm qua và gắn kết 50 bang của Mỹ với nhau thành một đơn vị kinh tế thống nhất.
  • Số lượng người lao động, quan trọng hơn là năng suất lao động của họ giúp quyết định sự lớn mạnh của nền kinh tế Mỹ.  Trong suốt lịch sử của mình, Mỹ đã trải qua sự tăng trưởng ổn định về lực lượng lao động, một hiện tượng vừa là nguyên nhân và hệ quả của sự mở rộng kinh tế gần như liên tục

Làm thế nào USIS Consulting có thể hỗ trợ

Để tìm hiểu chi tiết các cơ hội đầu tư tại Mỹ, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi tại Mỹ và Việt Nam.  Các chuyên viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi hay yêu cầu liên quan. Click here

Các web site và nguồn lực hữu ích

Chính phủ, thương mại và đầu tư – nhập khẩu vào Việt Nam

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (MARD)

www.mard.gov.vn

Cục Thú Y

www.cucthuy.gov.vn

MARD/ Cục Bảo Vệ Thực Vật

www.ppd.gov.vn

MARD/ Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản

www.nafiqad.gov.vn

Bộ Y Tế

www.moh.gov.vn

Cục An Toàn Thực Phẩm

www.vfa.gov.vn

Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất  Lượng

www.tcvn.gov.vn/

Bộ Công Thương

www.moit.gov.vn

Sở Kế Hoạch và  Đầu Tư Tp Hồ Chí Minh

www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/invest/

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

www.mpi.gov.vn

Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ Việt Nam (AmCham)

www.amchamvietnam.com

Báo chí và truyền thông

The New York Times

www.nytimes.com

Daily News

www.nydailynews.com

Washington Post

www.washingtonpost.com

USA Today

www.usatoday.com

Triển lãm và hội chợ thương mại

Lịch hội chợ  thương mại tại Mỹ 2016-2017

Hội chợ thương mại tại Mỹ

Lịch triển lãm thương mại tại Mỹ

100 hội chợ thương mại hàng đầu của Mỹ

EventEye

Lịch hội chợ  thương mại tại Mỹ 2016-2017

Trade Show Calendar, USA

Hội chợ thương mại tại Mỹ

Trade Show, TradeKey  

Lịch triển lãm thương mại tại Mỹ

10 Times

100 hội chợ thương mại hàng đầu của Mỹ