Hướng dẫn đầu tư

Các doanh nghiệp đầu tư tại Mỹ, bất kể ngành công nghiệp nào đều đạt được lợi thế cạnh tranh từ một trong những thị trường lớn và cởi mở nhất hành tinh.

Xem thông tin hương dẫn các loại hình đầu tư khác nhau tại:

USIS

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5

EB 5 Investor EB5 Investor
USCIS Đầu tư doanh nghiệp L1
Select USA Đầu tư trực tiếp
KPMG Đầu tư tại Mỹ - Hướng dẫn cho Công ty nước ngoài
GPG Global Property Guide
Real World Law Real Estate Investment in the US
National Association of Realtors Field Guide to Foreign Investment Trends in the U.S.
Deloitte U.S. International Tax & Business Guide

Làm thế nào USIS Consulting có thể hỗ trợ

Để tìm hiểu chi tiết các cơ hội đầu tư tại Mỹ, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi tại Mỹ và Việt Nam. Các chuyên viên của chúng tôi sẳn sàng hỗ trợ khách hàng trả lời các câu hỏi hay yêu cầu liên quan.

Các Website & nguồn lực hữu ích

National Bureau of Economic Research www.nber.org
Business USA www.business.usa.gov
Select USA www.selectusa.gov
Invest in the USA www.iiusa.org
Invest in America www.trade.gov/investamerica
U.S. Citizenship & Immigration Office www.uscis.gov