Dịch vụ L1

Giới thiệu dịch vụ L-1A

Visa L-1A là loại visa không định cư cho phép một công ty nước ngoài đủ tiêu chuẩn cử nhà điều hành hay nhà quản lý đến Mỹ để điều hành một chi nhánh/ công ty con/ văn phòng đại diện tại Mỹ.

Điều kiện để có L-1A visa

Đối với doanh nghiệp:
  • Doanh  nghiệp ở Việt Nam hoạt động kinh doanh có lãi trong tối thiểu 3 năm gần nhất.  
  • Doanh nghiệp ở Mỹ có mối quan hệ liên kết với công ty Việt Nam
Điều kiện đối với nhà quản lý/ nhà điều hành được chuyển sang Mỹ
  • Đã làm việc cho công ty Việt Nam ít nhất 1 năm liên tục trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn L1
  • Người được chuyển sang Mỹ là nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp hoặc có kiến thưc chuyên môn

Thời hạn của visa L1

  • Visa 1 năm đầu để thành lập công ty Mỹ
  • 3 lần gia hạn (mỗi lần gia hạn 2 năm) để vận hành và phát triển theo chiến lược đã đề ra.

Lợi ích của visa L1

  • Công ty Việt Nam được mở văn phòng đại diện, chi nhánh, hoặc mua công ty tại bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ
  • Đương đơn được cấp visa làm việc tại Mỹ lên đến 7 năm và nếu công việc kinh doanh thuận lợi, đương đơn cùng gia đình sau 1 năm sinh sống làm việc và học tập tại Mỹ, có thể trở thành thường trú nhân. 
  • Vợ/ chồng và con cái dưới 21 tuổi được đi theo đương đơn mang visa L1, được hưởng quyền lợi gần như công dân Mỹ trong thời gian cư trú, có thể xin giấy phép lao động (EAD- Employment Authorization Documents) hoặc đi học ngay lập tức