Xuất khẩu sang Việt Nam

Xuất khẩu sang Việt Nam
Xuất khẩu sang Việt Nam

Hàng nhập khẩu của Việt Nam lên tới 191,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, tăng 79% kể từ năm 2011. Top 10 hàng nhập khẩu của Việt Nam chiếm gần ...

Kinh doanh ở Việt Nam
Kinh doanh ở Việt Nam

Việt Nam ngày càng có tính cạnh tranh quốc tế cao và mở cửa cho đầu tư nước ngoài với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,3%. ...

Tìm kiếm bên mua
Tìm kiếm bên mua

Vietnam’s goods and services exports now constitute over 80 % of Vietnam's GDP up from a 30 % share recorded in the mid-1990s. Exports from Vietnam amounted to US$186.8 billion