USIS Consulting hỗ trợ những gì?

USIS Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn & hỗ trợ kinh doanh đo may cho mỗi khách hàng phù hợp theo từng giai đoạn khác nhau:

1.       Thông tin & hướng dẫn cơ bản cho bước chuẩn bị ban đầu:

‒      USIS Consulting hỗ trợ nắm bắt thông tin chung để ra quyết định liên quan đến kinh doanh & đầu tư tại hải ngoại

2.       Chọn lựa, nắm bắt thông tin để đầu tư hay xâm nhập thị trường:

‒      USIS Consulting thiết kế các dịch vụ tư vấn & hỗ trợ kinh doanh đo may theo yêu cầu khi khách hàng có ý định rõ ràng, sẳn sàng đầu tư hay kinh doanh tại hải ngoại

3.       Hỗ trợ tích cực để đầu tư hay phát triển kinh doanh