Nhập khẩu từ Việt Nam

Nhập khẩu từ Việt Nam
Nhập khẩu từ Việt Nam

Hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hiện nay chiếm chiếm hơn 80% GDP của Việt Nam từ 30% thị phần được ghi nhận vào giữa những năm 1990. Hàng ...

Lý do nhập khẩu
Lý do nhập khẩu

Với vị trí thuận lợi về địa lý, chi phí lao động thấp và lực lượng lao động trẻ tuổi lớn, Việt Nam được dự báo là một trong những ...

Tìm kiếm nhà cung cấp
Tìm kiếm nhà cung cấp

Vietnam’s goods and services exports now constitute over 80 % of Vietnam's GDP up from a 30 % share recorded in the mid-1990s. Exports from Vietnam amounted to US$186.8 billion