Lý do nên đầu tư

Quốc gia này được đề cập là có lớp trung lưu phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với người tiêu dùng trẻ (63% dưới 35 tuổi, trung bình 27 tuổi), những người ảnh hưởng đến thống kê gia tăng dân số.

Trong vài năm qua, ngành  sản xuất tại Việt Nam đã gia tăng, với các công ty quốc tế nổi tiếng như Samsung Electronics, Intel và Siemens xây dựng nhiều nhà máy trong nước. Điều này tăng sức hấp dẫn với các nhà sản xuất để gia công hàng hóa tại Việt Nam vì nó có thể kết nối, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng hiện tại của họ.  Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy một số ngành công nghiệp mới nổi quan trọng trong việc phát triển nhanh nền kinh tế nhưu ngành thiết bị điện tử, máy móc thiết bị nông nghiệp, chế biến nông-ngư nghiệp, ngành công nghiệp môi trường và bảo tồn năng lượng.  Các ngành công nghiệp được xem là có vai trò hàng đầu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, phổ biến công nghệ và kỹ năng trong nền kinh tế.

Mức lương tối thiểu của Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước khác trong khu vực.  Điều này làm cho đất nước hấp dẫn đối với các ngành sử dụng lao động bao gồm dệt may và sản xuất giày dép, chuyển bộ phận sản xuất sang Việt Nam. Bằng cách lợi dụng lực lượng lao động có tay nghề cao và chi phí thấp, Việt Nam đã nổi lên như một trong những trung tâm sản xuất thành công nhất ở châu Á.  Việt Nam cũng được coi là một Điểm đến mới nổi của nguồn vật liệu và sản phẩm sản xuất cũng như gia công phần mềm cho các dịch vụ bằng cách lấy lợi thế về nguồn cạnh tranh của nó để thâm nhập Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các hiệp định thương mại tự do.