Đầu tư vào Việt Nam

Cơ hội đầu tư
Cơ hội đầu tư

Việt Nam ngày càng có tính cạnh tranh quốc tế cao và mở cửa cho đầu tư nước ngoài với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,3%

Lý do nên đầu tư
Lý do nên đầu tư

Quốc gia này được đề cập là có lớp trung lưu phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với người tiêu dùng trẻ (63% dưới 35 tuổi, ...