Bà Nguyễn Kim Chi - Giám đốc Văn phòng USA

Bà Nguyễn Kim Chi - Giám đốc Văn phòng USA

Bà Nguyễn Kim Chi là giám đốc của chi nhánh USIS Consulting tại Mỹ. Vai trò hiện tại của Bà Chi là chịu trách nhiệm kiểm soát và điều hành tất cả các hoạt động kinh doanh, nhân sự của chi nhánh USIS Consulting ở Mỹ.  Bà cũng là người kết nối chính cho những hoạt động kinh doanh và văn hóa ở Mỹ.  Bà Chi đã có những kinh nghiệm sâu rộng về đầu tư, quan hệ khách hàng, cũng như sự am hiều sâu sắc về hai nền văn hóa Việt – Mỹ.

Bà có bằng Cử nhân của  trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Việt Nam và bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (M.B.A) của Đại học Nam Columbia ở tiểu bang Alabama, Mỹ.