Cơ hội đầu tư


Tin tức


Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là ai?


Là nhà tư vấn chuyên nghiệp các giải pháp hội nhập và phát triển kinh doanh quốc tế, từ quá trình kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại song phương, đến các giải pháp đầu tư quốc tế cho cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu sống, làm việc và phát triển kinh doanh tại Việt Nam, Mỹ (thị trường chính) và các nước trên thế giới.